วิธีเก็บองุ่น

เก็บองุ่นอย่างไรให้อยู่ได้นาน

31 January 2024

แช่องุ่นไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเดียวก็ออกอาการไม่สู้ดีเหี่ยวก่อนจะกินหมดตลอดเลยแต่รู้ไหมแค่มีเปลี่ยน วิธีเก็บองุ่น นิดเดียวก็ยืดอายุออกไปได้นาน

Video Kindeeyuudee