เก็บกล้วยให้อยู่ได้นานด้วยกระดาษทิชชู

4 January 2024

กล้วยหวีบะเร่อซื้อมาทีไรไม่เคยกินทันหมดทุกลูกได้ทิ้งมากกว่ากินซะอีก จะมี วิธีเก็บกล้วย วิธีไหนที่สามารถยืดอายุคงความอร่อยต่อได้นานที่สุด

Video Kindeeyuudee